BIP
Sonda
Jak często odwiedzasz nasz portal internetowy?
Kilka razy dziennie
wynik 59,77%
Raz dziennie
wynik 11,23%
Raz w tygodniu
wynik 14,94%
Raz w miesiącu
wynik 5,57%
Rzadziej niż raz w miesiącu
wynik 8,49%
Łączna ilość głosów: 1131
fotogaleria_01 fotogaleria_02 fotogaleria_03 fotogaleria_04 fotogaleria_05 fotogaleria_07 fotogaleria_08 fotogaleria_09 fotogaleria_10 fotogaleria_11 fotogaleria_12
Gospodarka odpadami
Baza firm
Giełda pracy
fundusze unijne
e-deklaracje
OSP Radoszyce
MB Recycling
Serwis Samorządowy PAP
GPI
Mikroporady
Radoszyce w liczbach

 

 

- dm.jpg

 

- ds.jpg


 

 Urząd Gminy Radoszyce

26-230 Radoszyce, ul. Żeromskiego 28
województwo: świętokrzyskie
powiat: konecki

tel.: + 48 (41) 373 50 83
fax: + 48 (41) 373 50 84
e-mail: gmina@radoszyce.pl
strona: www.radoszyce.pl
s
krzynka e-puap pvll0064wu

NIP: 658-12-24-631

REGON: 000547336

Godziny pracy urzędu: poniedziałek – piątek  715 - 1515               

 

Zapłatę należności z tytułu podatków i opłat (w tym opłaty skarbowej) można dokonać na rachunek bankowy

Urząd Gminy Radoszyce 
26-230 Radoszyce
ul. Żeromskiego 28
Bank Spółdzielczy w Końskich O/Radoszyce

nr: 02 8494 0003 2003 0300 0130 0001

 


Aktualności

 
2016-05-25

Zdobądź nowy zawód - projekt ˝Aktywacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia w podregionie kieleckim˝

`
 
2016-05-23

Ogłoszenie - Koncesja na wydobywanie surowców ilastych ze złoża Filipy

`
 
2016-05-23

Środki Unijne na drogi w Radoszycach

Dzięki staraniom Wójta Gminy Radoszyce Michała Pękali w styczniu b.r. złożono wnioski o dofinansowanie inwestycji na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z utworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" ....
 
2016-05-23

Trwają konsultacje społeczne z mieszkańcami.

Od początku kwietnia br. prowadzone są konsultacje społeczne dotyczące wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Radoszyce. Mamy już za sobą większość spotkań sołeckich, podczas których mieszkańcy gminy wyrażali swoją opinię na temat tej niezwykle ważnej inicjatywy oraz wspólnie podejmowali decyzję odnośnie praw miejskich dla Radoszyc.
 
2016-05-23

Agencja Rynku Rolnego poszukuje powierzchni magazynowych

Agencja Rynku Rolnego prowadzi działania stabilizacyjne na rynkach rolnych. Jednym z nich są interwencyjne zakupy mleka w proszku (OMP).
 
2016-05-20

Ogłoszenie o szczpieniu lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie na terenie gminy Radoszyce

Na podstawie art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625 z późn. zm.) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287) oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. 2013, poz. 1737),
 
2016-05-20

Zawodnicy z Radoszyc walczyli na VI Międzynarodowym Turnieju Karate Dzieci i Młodzieży ˝One World One Kyokushin˝ w Limanowej.

14 maja 2016 r. w Limanowej odbył się VI Międzynarodowy Turniej Karate Dzieci i Młodzieży "One World One Kyokushin".W zawodach startowało 450 zawodników z Polski, Białorusi, Ukrainy, Czech, Węgier, Rosji i Wielkiej Brytanii.
 
2016-05-20

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Radoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015

`
 
2016-05-19

Dzień otwarty OSP w Węgrzynie.

W dniu 14 maja br. w jednostce OSP Węgrzyn odbył się dzień otwarty. Inicjatywa ta miała na celu przede wszystkim zapoznanie mieszkańców, a szczególnie tych najmłodszych z procedurami, problemami i trudnościami występującymi w zawodzie strażaka. Między innymi zainicjowano sztuczny pożar, aby przybliżyć specyfikę i różne techniki jego gaszenia z zastosowaniem specjalistycznych aparatów ODO oraz linii gaśniczych W-75 i W-52.
 
2016-05-16

Duże zmiany w ośrodku zdrowia.

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radoszycach od początku 2016 roku przeszedł szereg zmian organizacyjnych i remontowych. Obecnie w przychodni pracuje ośmiu lekarzy, w tym: kardiolog, który przyjmuje we wtorki w godzinach 15:00-18:00; neurolog, z którego usług można skorzystać w każdy poniedziałek pomiędzy 16:00, a 18:00 oraz alergolog. Pacjenci wymagający rehabilitacji mogą zapisywać się na zabiegi świadczone od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 do 18:00.
 
2016-05-12

ROZGRYWKI PIŁKI NOŻNEJ ˝I ŚWIĘTOKRZYSKIEJ LIGI ZMW˝

Związek Młodzieży Wiejskiej RP "WICI" Zarząd Województwa Świętokrzyskiego jest organizatorem "I Świętokrzyskiej Ligi ZMW" w piłkę nożną. Zwracamy się do Państwa z propozycją wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu, które odbędzie się 4 czerwca 2016 r. na stadionie sportowym w Sitkówce-Nowiny
 
2016-05-11

Gminny Dzień Dziecka

`
 
2016-05-11

Gminno-Dekanalny Dzień Młodzieży

`
 
2016-05-11

II OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA TANECZNE O GRAND-PRIX IM .MARIANNY KISZKURNO Radoszyce 2016

`
 
2016-05-06

˝Kto Cię Polsko będzie kochał ˝

`
 
2016-04-29

Ogłoszenie o możliwości składania wniosków na pomoc żywnościową

 
 
2016-04-27

NATURA 2000 - Masz pytanie lub wątpliwość?

W związku z wydłużeniem realizacji projektu "Misja Natura" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych z Krakowa zaprasza do skorzystania z bezpłatnych usług Centrum Informacji Natura 2000.
 
2016-04-21

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA - zrób pierwszy krok do zawodowej służby wojskowej

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej starają się o najlepszych ochotników do służby wojskowej, aby utrzymać niezbędny stan wyszkolonych żołnierzy stanowiących potencjał obronny Państwa.
 
2016-04-19

Szanowni Mieszkańcy Gminy Radoszyce! - Ankieta - PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

Gmina Radoszyce przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Jest to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań Gminy, zmierzające do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.
 
2016-04-15

Konkurs Regionalno- Historyczny ˝ Z dziejów Królewskiego Miasta Radoszyce˝

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Radoszyce do udziału w piątej edycji Konkursu Regionalno- Historycznego " Z dziejów Królewskiego Miasta Radoszyce
 
2016-04-07

Internet szerokopasmowy w Polsce Wschodniej

W związku z licznymi zapytaniami na temat zapewnienia możliwości dostępu do Internetu szerokopasmowego w makroregionie Polski wschodniej , przekazujemy przygotowana przez Ministerstwo informację o projektach i podmiotach zapewniających dostęp do sieci szerokopasmowej
 
2016-03-24

Harmonogram konsultacji społecznych dotyczących wniosku o nadanie statutu miasta miejscowości Radoszyce

`
 
2016-03-07

PROGRAM RODZINA 500 +

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z 11 lutego 2016 roku ( DZ.U.2016 poz. 195) wprowadziła nowe świadczenie wychowawcze.

Realizacją świadczenia wychowawczego dla rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Radoszyce zajmuje się Urząd Gminy Radoszyce, ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce, pokój nr 34. Wnioski o świadczenie wychowawcze będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2016 roku.
 
2016-02-25

CUDZE ZNAĆ DOBRZE, WŁASNE OBOWIĄZEK - Konkurs

I EDYCJA KONKURSU GMINNEGO POD PATRONATEM WÓJTA GMINY RADOSZYCE MICHAŁA PĘKALI I PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY MARIANA JANKOWSKIEGO "CUDZE ZNAĆ DOBRZE, WŁASNE OBOWIĄZEK" P.T."KAPLICZKI, POMNIKI I KRZYŻE PRZYDROŻNE"
W GMINIE RADOSZYCE I NAJBLIŻSZEJ OKOLICY
 
2016-02-24

XVIII edycji konkursu pn. ˝Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku˝

Gmina Radoszyce zawiadamia, że do dnia 15 czerwca 2016 r. przyjmowane będą zgłoszenia chętnych do udziału w XVIII edycji konkursu pn.

"Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku"
 
2016-02-18

KOMUNIKAT

Urząd Gminy Radoszyce przypomina o terminach opłat za odbiór odpadów komunalnych:
a) za I kwartał do 10 kwietnia danego roku;
b) za II kwartał do 10 lipca danego roku;
c) za III kwartał do 10 października danego roku;
d) za IV kwartał do 10 stycznia roku następnego;
 
2016-01-20

Harmonogram dyżurów w I półroczu w Punkcie Konsultacyjnym - Radoszyce ul. Żeromskiego 28

`
 
2016-01-15

Informacja dla właścicieli lasów prywatnych

Zawartość broszury w sposób czytelny dla posiadaczy lasów przedstawia podstawowe wiadomości dotyczące procedur oraz stosowania zabiegów w lasach, wynikające z Ustawy o lasach oraz zasad hodowli lasu.
 
2016-01-07

Kultura i jej twórcy w Gminie Radoszyce

`
 
2016-01-07

darmowa pomoc prawna

`
 
2011-11-18

ELEKTROŚMIECI DARMOWY PUNKT ZBIÓRKI W RADOSZYCACH!!

Na terenie Gminy Radoszyce zaczął funkcjonować punkt Autoryzowanych Punktów Zbiórki (APZ) na terenie Komunalnego Zakładu Gospodarczego - ul. Leśna 29, gdzie nieodpłatnie można oddać kompletny Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.
 
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Kontakt
poniedziałek, 30 maja 2016
151 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
imieniny
Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama
Lokalizacja
E-urząd
Vademecum teleadresowe
Filmy Radoszyce
DU
MP
SIP
kod qr
Oficjalna strona Gminy Radoszyce. Wszystkie prawa zastrzeżone. Urząd Gminy w Radoszycach,
ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce, pow. konecki, woj. świętokrzyskietel.: +48 41 37 35 083, fax: +48 41 37 35 083, email: gmina@radoszyce.pl, http://www.radoszyce.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x