BIP
fotogaleria_01 fotogaleria_02 fotogaleria_03 fotogaleria_04 fotogaleria_05 fotogaleria_07 fotogaleria_08 fotogaleria_09 fotogaleria_10 fotogaleria_11 fotogaleria_12
Czyste Powietrze
Gospodarka odpadami
Baza firm
Giełda pracy
fundusze unijne
e-deklaracje
OSP Radoszyce
MB Recycling
Serwis Samorządowy PAP
GPI
Mikroporady
Radoszyce w liczbach
6krokow.pl

Młodzieżowa Rada Gminy

 

 

 

W dniu 19 czerwca delegacja Młodzieżowej Rady Gminy Radoszyce wraz z wójtem Michałem Pękalą spotkali się z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Końskich: Bogdanem Soboniem - starostą koneckim, Andrzejem Markiem Lenartem – wicestarostą, Dorotą Dudą – członkiem Zarządu Powiatu oraz Zbigniewem Sadorskim – sekretarzem. Podczas wizyty młodzi radni dowiedzieli się o zadaniach powiatu i jego funkcjonowaniu, a także przyglądali się pracy starosty i poszczególnych wydziałów. Prezentację na ten temat przedstawił Radosław Lachowski, naczelnik Wydziału Organizacji i Informatyzacji Powiatu.

Następnie młodzi samorządowcy udali się z wizytą do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich, o którym opowiadała sama Pani Dyrektor Beata Jakubowska. Radni zwiedzali nowo zmodernizowany budynek szkoły, poznawali system kształcenia oraz przyglądali się jak uczniowie przygotowują się do egzaminów praktycznych.

Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu, po którym oprowadzał Dyrektor Maciej Chłopek. Na zakończenie tej ciekawej wycieczki wszyscy udali się na przygotowany poczęstunek.

 

- mrgstarostwo005.jpg

wiecej >>> fotogaleria

 


 

Młodzieżowa Rada u wicewojewody.

 Członkowie Młodzieżowej Rady Gminy w Radoszycach wraz z wójtem Michałem Pękalą i opiekunami udali się z wizytą do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, by przyjrzeć się pracy i funkcjonowaniu tej jednostki organizacyjnej. Tam spotkali się z wicewojewodą Panem Andrzejem Bętkowskim, a następnie wzięli udział w krótkiej prelekcji pt. „Funkcjonowanie administracji państwowej na szczeblu województwa”, którą poprowadziła Pani Elżbieta Frejowska, zastępca dyrektora  Wydziału Organizacji i Kadr. Następnie radni udali się do Centrum Powiadamiania Ratunkowego, gdzie byli świadkami rzeczywistych zgłoszeń osób wybierających numer alarmowy 112. Na koniec odwiedzili Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, gdzie zapoznali się z procedurami związanymi z otrzymywaniem paszportów. O zasadach bezpieczeństwa w podróży, zwłaszcza na lotniskach, opowiedziała im funkcjonariuszka Straży Granicznej. Młodzież dowiedziała się wielu ciekawych rzeczy o samym Urzędzie Wojewódzkim, jego poszczególnych wydziałach i ich zadaniach, a także z bliska mogła zaobserwować pracę niektórych wojewódzkich jednostek organizacyjnych

 

więcej>>>> fotogaleria


 

 

W dniu 30 marca br. odbyło się szkolenie dla radnych Młodzieżowej Radny Gminy Radoszyce. Szkolenie poprowadził Pan Mikołaj Jasiński, który zajmuje się sprawami młodzieży na poziomie lokalnym oraz ogólnopolskim, mający doświadczenie w działalności na rzecz młodych ludzi w zakresie samorządu terytorialnego. „Cieszę się, że Pan Mikołaj przyjął nasze zaproszenie i zechciał przeszkolić naszą młodzież z zakresu działalności i funkcjonowania Młodzieżowej Rady. Jestem pewien, że wiedza którą zdobyli będzie wykorzystana w piastowaniu funkcji radnego – jako przedstawiciela małej społeczności młodzieżowej” – podkreśla Wójt Michał Pękala.

 

Szkolenie obejmowało następującą tematykę:

Jak zintegrować środowisko rady i znaleźć swoją rolę w grupie;

Podstawy prawne funkcjonowania Młodzieżowych Rad;

Przygotowanie sesji i spotkań Młodzieżowej Rady;

Poprawne prowadzenie dokumentacji i korespondencji Młodzieżowej Rady;

Praca metodą projektu – szansa na lepsze efekty;

Organizacja wydarzeń i projektów dla społeczności lokalnej;

Podział zadań i tworzenie struktury Młodzieżowej Rady;

Savoir–vivre w samorządzie i oficjalnych relacjach;

Konsultacje społeczne i budżet obywatelski;

Jak właściwie napisać projekt uchwały?

 więcej >>> fotogaleria


 Dzięki wsparciu Wójta Gminy Radoszyce Michała Pękali członkowie Młodzieżowej Rady Gminy Radoszyce wraz z opiekunami odwiedzili tym razem Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. W trakcie wizyty spotkali się z marszałkiem województwa świętokrzyskiego Adamem Jarubasem, członkiem Zarządu Województwa Agatą Binkowską oraz Rzecznikiem Młodzieży przy Urzędzie Marszałkowskim, Barbarą Zamożniewicz. Była to ciekawa lekcja o samorządzie pod tytułem "Obywatelem być, to znaczy...", którą poprowadził Marek Jarco z Biura Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Ciekawym dopełnieniem prelekcji były wypowiedzi marszałka Adama Jarubasa, członka zarządu województwa świętokrzyskiego Agaty Binkowskiej, Rzecznika Młodzieży Barbary Zamożniewicz, a także wójta Michała Pękali dotyczące ich przygody z samorządem oraz własnych życiowych doświadczeń w tej dziedzinie. Młodzież chętnie zdawała pytania i włączała się w dyskusję. Wizyta w urzędzie miała na celu przede wszystkim pokazanie uczniom tego, jak funkcjonuje samorząd, jak jest podzielony i jakie pełni funkcje. To również szansa na przypomnienie i utrwalenie wiadomości z wiedzy o społeczeństwie, która będzie z pewnością przydatna na maturze. Po spotkaniu członkowie Młodzieżowej Rady Gminy Radoszyce zostali zaproszeni przez marszałka Adama Jarubasa i członka Zarządu Agatę Binkowską do gabinetów, aby mogli bliżej przyjrzeć się  pracy samorządu i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia. Chętni mogli również zasiąść w fotelu marszałka i choć przez chwilę wczuć się w rolę przewodniczącego zarządu województwa. Na zakończenie wszyscy otrzymali zestawy upominków.

 więcej >>> fotogaleria


W dniu 14 lutego odbyła się I sesja Młodzieżowej Rady Gminy w kadencji 2017-2019 powołanej uchwałą Nr XX/114/2016 Rady Gminy z dnia 27 września 2016 roku. Młodzi Radni w 15 osobowym składzie zostali wyłonieni w wyborach z poszczególnych szkół podstawowych i gimnazjum 20 stycznia b.r.. W skład Młodzieżowej Rady Gminy weszli: Bąk Natalia uczennica Szkoły Podstawowej w Kłucku, Borowska Karolina uczennica Szkoły Podstawowej w Grodzisku, Mazur Wiktoria uczennica Szkoły Podstawowej w Kapałowie, Szustak Hubert uczeń Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach, Śliz Patrycja uczennica Szkoły Podstawowej w Górnikach, Zielińska Amelia uczennica Szkoły Podstawowej w Radoszycach oraz Kałuziński Mateusz, Mogielska Zofia, Myszkowska Aleksandra, Popiel Damian, Szemberg Alicja, Szemberg Michał, Wydra Julia, Zaleśny Hubert i Zieliński Wiktor uczniowie Gimnazjum Nr 1 w Radoszycach. Otwarcia sesji dokonał Wójt Gminy Radoszyce Michał Pękala, a Sekretarz Gminy Radoszyce Leopold Garbacz pełniący funkcję Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej wręczył młodym radnym zaświadczenia o wyborze Radnych Młodzieżowej Rady Gminy Radoszyce. Następnie zgodnie z uchwałą o Młodzieżowej Radzie Gminy Radoszyce, młodzi radni przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radnego złożyli uroczyste ślubowanie wypowiadając słowa „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”. W kolejnej części obrad sesji jednogłośnie liczbą 15 głosów została wybrana trzyosobowa Komisja Skrutacyjna w skład której weszli: Wiktor Zieliński, Michał Szemberg i Mateusz Kałuziński. Zadaniem powołanej komisji było odczytanie projektu Regulaminu Komisji Skrutacyjnej oraz przeprowadzenie głosowania nad wyborem Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy. Za przyjęciem regulaminu i wyborem kandydatury Zofii Mogielskiej głosowało jednomyślnie 15 radnych. Następnie po przejęciu prowadzenia obrad sesji przez nowo wybraną Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Gminy, odbyły się wybory Wiceprzewodniczących i Sekretarza Rady. W przeprowadzonych głosowaniach wszyscy Radni jednomyślnie wybrali na Sekretarza Julię Wydrę, a na Wiceprzewodniczących Damiana Popiela i Huberta Zaleśnego. Po dokonaniu wyborów i przyjęciu odpowiednich uchwał I sesja Młodzieżowej Rady Gminy Radoszyce została zakończona.

- mlodziezowa_rada001.jpg

- mlodziezowa_rada006.jpg

- mlodziezowa_rada009.jpg

- mlodziezowa_rada013.jpg

- mlodziezowa_rada017.jpg

- mlodziezowa_rada018.jpg

 

więcej >>> fotogaleria

 

 


 

Uchwały Młodzeżowej Rady Gminy Radoszyce

 


Młodzieżowa Rada Gminy Radoszyce 
w kadencji 2017 – 2019,

 

1.  Mogielska Zofia - Przewodniczący

2. Popiel Damian - Wiceprzewodniczący

3. Zaleśny Hubert - Wiceprzewodniczący

4. Wydra Julia - Sekretarz

5. Bąk Natalia

6. Borowska Karolina

7. Kałuziński Mateusz

8. Mazur Wiktoria

9. Myszkowska Aleksandra

10. Szemberg Alicja

11. Szemberg Michał

12. Szustak Hubert

13. Śliz Patrycja

14. Zielińska Amelia

15. Zieliński Wiktor

 

 


Zarządzenie Nr 10/2017 Wójta Gminy Radoszyce z dnia 3 lutego 2017 roku w sprawie zwołania I sesji Młodzieżowej Rady Gminy Radoszyce w kadencji 2017 - 2019

 

Zarządzenie Nr 2/2017 Gminnej Komisji Wyborczej w radoszycach z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia ilości i składu osobowego Młodzieżowej Rady  Gminy Radoszyce I kadencji (2017-2019)

TREŚĆ ZARZĄDZENIA pdf


 

Zarządzenie nr 1 / 2017 Gminnej Komisji Wyborczej w Radoszycach  w sprawie ustalenia listy kandydatów do Młodzieżowej Rady Gminy Radoszyce I kadencji 2017-2019

TREŚĆ ZARZĄDZENIA pdf


 

 

- ogloszenie.jpg


 

Zarzadzenie Nr 1/2016 Gminnej Komisji Wyborczej w Radoszycach z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Przewodniczącego i Sekretarza Gminnej Komisji w Radoszycach oraz ustalenia Kalendarza Wyborczego dla przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Radoszyce I kadencji (2017 -2019) 

TREŚĆ ZARZĄDZENIA pdf

 


Zarządzenie Nr 70 /2016 Wójta Gminy Radoszyce z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie powołania opiekunów oraz Gminnej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Radoszyce I kadencji
(2017-2019)

Zarządzenie Nr 69 /2016 Wójta Gminy Radoszyce z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Radoszyce I kadencji(2017-2019)

 

Statut Młodziezowej Rady Gminy Radoszyce 

 


Uchwała Nr XX/114/2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 27 wrzesnia 2016r. w sprawie powołania Młodziezowej Rady Gminy Radoszyce i nadania jej Statutu


 

Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Kontakt
środa, 23 sierpnia 2017
235 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Apolinarego, Miły, Róży
Lokalizacja
E-urząd
Vademecum teleadresowe
Filmy Radoszyce
DU
MP
SIP
kod qr
Oficjalna strona Gminy Radoszyce. Wszystkie prawa zastrzeżone. Urząd Gminy w Radoszycach,
ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce, pow. konecki, woj. świętokrzyskietel.: +48 41 37 35 083, fax: +48 41 37 35 083, email: gmina@radoszyce.pl, http://www.radoszyce.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x